Hästbild och självbild - Unga ryttares uppfattningar om kultur, kunskap och ideal på sociala medier

DSpace Repository

Hästbild och självbild - Unga ryttares uppfattningar om kultur, kunskap och ideal på sociala medier

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Hästbild och självbild - Unga ryttares uppfattningar om kultur, kunskap och ideal på sociala medier
Author Broms, Lovisa
Date 2018
English abstract
Abstract Social media is, and have for several years, been a steadily growing phenomenon in modern society. In recent years, there have been indications of that sport is increasingly affected by what is happening in social media. The purpose of this study is to analyze young riders’relationship with social media in their daily life around the horse. Six focus group interviews with upper secondary level students at the Swedish national equestrian centers Strömsholm and Flyinge has been conducted and have been analyzed using the sociologist Erving Goffman’s concept of “stigma”, “frontstage” and ”backstage” and “impression management”. The results show that young riders are affected of what’s communicated on social media in, and about, the equestrian sport context in their everyday life around the horse. The “perfect picture” of a life around horses that is often communicated on social media, by for instance professional riders, affect young riders and their self-confidence. They compare themselves with this perfect picture produced on social media and get the idea that they are not as perfect themselves. The results also indicate that there is a strong urge among young riders to be able to relate to the content produced on social media and that they admire people who dare to show a true picture of their everyday lives around the horse. However, it appears that people who does dare to show a picture which differs from the norm about the perfect life around the horses often get stigmatized. Keywords: Social media, equestrian sport, equestrian culture, young riders, equestrian ideals
Swedish abstract
Sammanfattning Sociala medier är och har under ett antal år varit ett stadigt växande fenomen i det moderna samhället. Det har även visat sig att idrotten i allt högre utsträckning påverkas av vad som sker via de sociala medierna. Syftet med studien är att öka kunskapen om och fördjupa förståelsen för unga ryttares förhållande till sociala medier i vardagen kring hästen. Sex fokusgruppintervjuer med gymnasieelever på Flyinge AB och Ridskolan Strömsholm har genomförts. Resultatet har analyserats med hjälp av Erving Goffmans teorier kring ”Stigma”, ”fronstage” och ”backstage” samt ”impression management”. Studien visar att unga ryttare påverkas av sociala medier i vardagen kring hästen. Framförallt menar de unga ryttarna att bilden av den ”perfekta vardagen med hästen” påverkar dem och i vissa fall leder den till försämrat självförtroende och en känsla av att inte räcka till. Ridsportens idealbild som förmedlas via sociala medier är snäv och sätter stor press på vad ungdomarna själva lägger upp. Resultaten visar även att det är viktigt att ungdomarna ska kunna relatera till innehållet i det som publiceras och att de beundrar personer som vågar visa en genuin bild av hur vardagen kring hästen är. Dock framgår det att personer som vågar visa en bild som skiljer sig från normen om det perfekta livet kring hästarna ofta blir stigmatiserade. Sökord: Sociala medier, ridsport, stallbackskultur, unga ryttare, ridsportens idealbild
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Sociala medier
ridsport
stallbackskultur
unga ryttare
ridsportens idealbild
social media
equestrian sport
equestrian culture
young riders
equestrian ideals
Handle http://hdl.handle.net/2043/26889 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics