CONVERSATIONS ABOUT THE CITY

DSpace Repository

CONVERSATIONS ABOUT THE CITY

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title CONVERSATIONS ABOUT THE CITY
Author Revelius, Filippa ; Thunberg, Julia
Date 2018
English abstract
This thesis is to explore how urban transformation processes can be communicated to involve and engage the city's citizens. In Sweden, major efforts are currently being made to raise questions about architecture and urban planning in various ways. We explore how art institutions ways of working can inspire Form/Design Center to achieve their goals of dialogue and participation. To explore these questions has a literature study, site visits and semi structured interviews with curators been made. This thesis explores how architecture and urban planning can be communicated in a way that creates understanding and engagement among the city's citizens.
Swedish abstract
Vi vill att fler än utbildade arkitekter och stadsplanerare ska kunna delta i samtal om vår gemensamma byggda miljö. I Sverige görs det just nu en storsatsning för att på olika sätt lyfta frågor om arkitektur och stadsplanering. Form/Design Center har getts en stor roll i detta. Vi undersöker hur arkitekturcentret arbetar för att så sina mål om dialog och delaktighet. För att undersöka dessa frågor har vi utfört litteraturstudie, en matris som analysverktyg, platsobservation, kvalitativa intervjuer och fotografi. Studien undersöker hur stadsomvandlingsprocesser kan kommuniceras för att involvera och engagera stadens medborgare. Studien undersöker hur arkitektur och stadsplanering kan kommuniceras på ett sätt som skapar förståelse och engagemang hos stadens medborgare.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Pages 55
Language swe (iso)
Subject Arkitektur
Stadsplanering
Medborgardialog
Delaktighet
Stadsomvandlingsprocesser
Handle http://hdl.handle.net/2043/26958 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics