Historieundervisning i motvind:Ett försök till konkretisering av hjärnforskningens rön om motivation

DSpace Repository

Historieundervisning i motvind:Ett försök till konkretisering av hjärnforskningens rön om motivation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Historieundervisning i motvind:Ett försök till konkretisering av hjärnforskningens rön om motivation
Author Persson, Fredrik
Date 2018
Swedish abstract
Syftet med detta arbete har varit att undersöka möjligheten att konkretisera hjärnforskningens rön i förhållande till historiedidaktiken för att finna sätt att öka elevers motivation inför historieämnet. En genomgång av relevant forskning om motivation, historiedidaktik samt neuro- och kognitionsvetenskap kopplad till pedagogik, det senare en del av hjärnforskningen, visar på betydande överlappning vad gäller metodiska rekommendationer. Den empiriska undersökningen hade som syfte att undersöka två elevgruppers uppfattningar om historieundervisning, speciellt med avseende på begrepp som är centrala inom motivationsforskningen: erfarenheter, förväntningar, meningsfullhet och nytta. Undersökningens resultat visar att elevgrupperna, som studerar vid ett naturbruksgymnasium, hade ganska höga förväntningar på ämnet historia. Trots detta var måluppfyllelsen i kursen bristfällig. Detta arbete argumenterar för att hjärnforskningens rön kan användas för att belägga vissa didaktiska metoders effektivitet. Slutsatsen är dock att flera pedagogiska perspektiv måste kombineras för att skapa inre motivation, vilket kan öka elevens måluppfyllelse i ämnen som eleven initialt inte är intresserad av.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject historia
motivation
hjärnforskning
neurovetenskap
kognitionsvetenskap
historiedidaktik
fenomenologi
Handle http://hdl.handle.net/2043/27002 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics