Didaktisk modellering av kemi från förskolan till högskolan

DSpace Repository

Didaktisk modellering av kemi från förskolan till högskolan

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title Didaktisk modellering av kemi från förskolan till högskolan
Author Sjöström, Jesper
Date 2018
Swedish abstract
Filmerna i Chalmers Kemikalender från kemins år 2011 slutar alla med frasen: ”Kom ihåg – kemi finns överallt” (Christensson & Sjöström, 2014). Faktum är att kemi är inblandat i många olika samhällsfrågor. Några exempel är klimatpåverkan, plastsopor i världshaven, spårmetaller i mobiltelefoner och olika miljögifter (Sjöström, Rauch & Eilks, 2015). Bioackumulering och hälsoeffekter av miljögifter var temat för Stefan Jarls dokumentärfilm ”Underkastelsen” från 2010. Denna korta professionsvetenskapliga föreläsning kommer att fokusera på vad som kan kallas ”kemikaliedidaktik” (Sjöström & Stenborg, 2014). Det handlar kortfattat om didaktiska frågor kopplade till riskkemikalier. Jag kommer även att placera in detta i bredare ämnesdidaktiska och bildningsteoretiska sammanhang (Sjöström, Frerichs, Zuin & Eilks, 2017), genom att relatera till bland annat forskning kring olika visioner för naturvetenskaplig (allmän)bildning (scientific literacy), samhällsfrågor i naturvetenskaplig undervisning och didaktiska modeller. Det senare handlar om ”redskap” för planering, analys och/eller utveckling av undervisning. Under föreläsningen kommer flera olika didaktiska modeller, som på olika sätt är relevanta i relation till undervisning om riskkemikalier, att lyftas fram. Det rör sig både om konkreta undervisningsmodeller och modeller som lyfter fram didaktiska alternativ. Olika visioner för kemiundervisning leder till tämligen olika undervisningsupplägg. Med andra ord har svaret på den didaktiska Varför-frågan stor betydelse för hur man svarar på Vad- och Hur-frågorna (Sjöström, 2018). Här exemplifierar jag med en socio-politiskt orienterad kemiundervisning. Ett exempel på en undervisningsfråga i en sådan är: ”Ska perfluorerade kemikalier vara tillåtna på jorden”? (Sjöström & Talanquer, 2014). Ämnesinnehållets relevans och betydelse för livsstil, politik och världsbild lyfts fram i undervisning präglad av vad jag kallar Vision III (Sjöström, 2017). Här frågar jag mig särskilt vilka konsekvenser Vision III-perspektiv får för didaktisk modellering av kemi från förskolan till högskolan.
Conference
Forskning i Naturvetenskapernas Didaktik (FND) (7-8 november : Malmö, Sverige)
Language swe (iso)
Subject kemi
kemididaktik
samhällsfrågor
didaktisk modell
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/27011 Permalink to this page
Link https://www.mah.se/Forskning/Disputationer/Konfere... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics