Ämnesdidaktikens karaktär och arbetssätt

DSpace Repository

Ämnesdidaktikens karaktär och arbetssätt

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title Ämnesdidaktikens karaktär och arbetssätt
Author Sjöström, Jesper
Date 2018
Swedish abstract
Ämnesdidaktik är ett kunskapsområde där utbildningsvetenskap möter ämnesinnehåll och skolpraktik. Det kan sägas vara (ämnes)lärares professionsvetenskap och syftar till att hjälpa lärarna att göra informerade didaktiska val i relation till undervisning av ämnesinnehållet. Genom presentationen vill jag bidra till förståelse, men även till problematisering, av den ämnesdidaktiska forskningens karaktär och arbetssätt. Hur ser det ut idag och hur skulle det kunna se ut? Jag kommer att utgå ifrån ett ramverk (Sjöström, 2018), som kan användas både för att utveckla det ämnesdidaktiska innehållet i lärarutbildningarna och som vägvisare för den ämnesdidaktiska forskningen. Referens: Sjöström, J. (2018). Didaktik i integrativa lärarprofessionsämnen, Studier i læreruddannelse og –profession, 3(1), 94-119.
Conference
Nationell ämnesdidaktisk konferens (NÄD) (26-27 april, 2018 : Kristianstad, Sverige)
Language swe (iso)
Subject ämnesdidaktik
professionsvetenskap
utbildningsvetenskap
ämnesdidaktisk forskning
lärarutbildning
didaktik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/27013 Permalink to this page
Link https://www.hkr.se/globalassets/avdelningar/uppdra... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics