Flyttkedjor : En litteraturöversikt över befintlig forskning om bostadsflyttkedjor

DSpace Repository

MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

Flyttkedjor : En litteraturöversikt över befintlig forskning om bostadsflyttkedjor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Flyttkedjor : En litteraturöversikt över befintlig forskning om bostadsflyttkedjor
Author Rasmusson, Markus ; Grander, Martin ; Salonen, Tapio
Date 2018
Swedish abstract
Denna rapport har utförts på uppdrag av Göteborgsregionen, Region Skåne och Stockholms läns landsting med syftet att kartlägga såväl nationell som internationell forskning om flyttkedjor och ge förslag på vidare forskning som kan öka förståelsen för flyttkedjor och deras effekter.
Publisher Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms Läns Landsting
Series/Issue TRN 2017-0152;RAPPORT 2018:13
Language swe (iso)
Subject Flyttkedjor
Bostadsflyttkedjor
Bostadsförsörjning
Bostadsplanering
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/27027 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics