Personliga assistenter i "stand-by" är centralt för att skapa ett personligt och individuellt utformat stöd

DSpace Repository

MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

Personliga assistenter i "stand-by" är centralt för att skapa ett personligt och individuellt utformat stöd

Details

Files for download
Icon
antologin
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Personliga assistenter i "stand-by" är centralt för att skapa ett personligt och individuellt utformat stöd
Author Egard, Hanna
Editor Alternark, Niklas ; Knutsson, Hans ; Svensson Chowdhury, Matilda
Date 2018
Swedish abstract
Personlig assistans beskrivs ofta utifrån behov av praktiskt och aktivt stöd. För att beviljas insatsen krävs att den enskilde behöver hjälp med att exempelvis äta, klä på sig, kommunicera eller förflytta sig. I en tidsstudie genomförd av Assistanskommittén (2006) dras slutsatsen att personlig assistans till stora delar utförs på dagtid, vilket är den tid på dygnet då merparten av de aktiva stödinsatserna utförs. Detta kan tolkas som att de stunder då de personliga assistenterna ”finns tillhands” men är passiva inte är att betrakta som personlig assistans. Huruvida tiden mellan aktiva stö- dinsatser är personlig assistans är en fråga som har blivit högaktuell i och med Högsta Förvaltningsdomstolens dom där behov av stöd vid transport mellan fritidsaktiviteter inte ansågs utgöra grund för personlig assistans (HDF 2017 ref. 27). Domslutet blev starkt ifrågasatt och Regeringen lade fram ett lagförslag som tydliggör att väntetid och beredskap mellan aktiva stödinsatser räknas som personlig assistans. I detta kapitel visar jag att väntan och beredskap är grundläggande för att skapa det kontinuerliga, individuellt och personligt utformade stöd som personlig assistans ska vara. Kapitlet baseras på intervjuer med användare och deras personliga assistenter samt observationer av deras samspel i olika vardagssituationer. Av det empiriska materialet framkommer att per- sonlig assistans innebär ett skifte mellan aktiva hjälpinsatser och kortare eller längre stunder av ”stand-by”. Dessa stunder, som till en första anblick kan framstå som ineffektiv dötid, visar sig utgöra själva grunden för att skapa ett stöd vars innehåll och utformning styrs av användaren, möjliggör ett liv som andra och bidrar till självbestämmande. Vidare framkommer att den personliga assistentens närvaro kan vara nödvändig för att rädda användarens liv. Att vänta in och stundtals vara overksam ingår som en del av de personliga assistenternas arbetsuppgifter. Då arbete ofta associeras med att vara aktiv är passiviteten något som behöver förklaras. En jämfö- relse med andra arbeten tydliggör dock att overksamhet och väntan är en arbetsuppgift inom olika former av omsorg, service- och säkerhetsarbete och centralt för att anpassa stödet till individen och situationen. 17
Link https://www.kfo.se/globalassets/kfo/bilder/intressepolitik/forskning-antologi-personlig-assistans.pdf .Icon
Publisher KFO Personlig Assistans
Host/Issue Forskning om personlig assistans : en antologi
ISBN 978-91-639-9971-0
Language swe (iso)
Subject personlig assistans
funktionshinder
socialt samspel
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/27108 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-639-9971-0 (Search for reseller)
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics