Personliga assistenter i "stand-by" är centralt för att skapa ett personligt och individuellt utformat stöd

DSpace Repository

Personliga assistenter i "stand-by" är centralt för att skapa ett personligt och individuellt utformat stöd

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Egard, Hanna
dc.contributor.editor Alternark, Niklas
dc.contributor.editor Knutsson, Hans
dc.contributor.editor Svensson Chowdhury, Matilda
dc.date.accessioned 2018-12-17T14:19:17Z
dc.date.available 2018-12-17T14:19:17Z
dc.date.issued 2018 en_US
dc.identifier.isbn 978-91-639-9971-0 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/27108
dc.description Personlig assistans beskrivs ofta utifrån behov av praktiskt och aktivt stöd. För att beviljas insatsen krävs att den enskilde behöver hjälp med att exempelvis äta, klä på sig, kommunicera eller förflytta sig. I en tidsstudie genomförd av Assistanskommittén (2006) dras slutsatsen att personlig assistans till stora delar utförs på dagtid, vilket är den tid på dygnet då merparten av de aktiva stödinsatserna utförs. Detta kan tolkas som att de stunder då de personliga assistenterna ”finns tillhands” men är passiva inte är att betrakta som personlig assistans. Huruvida tiden mellan aktiva stö- dinsatser är personlig assistans är en fråga som har blivit högaktuell i och med Högsta Förvaltningsdomstolens dom där behov av stöd vid transport mellan fritidsaktiviteter inte ansågs utgöra grund för personlig assistans (HDF 2017 ref. 27). Domslutet blev starkt ifrågasatt och Regeringen lade fram ett lagförslag som tydliggör att väntetid och beredskap mellan aktiva stödinsatser räknas som personlig assistans. I detta kapitel visar jag att väntan och beredskap är grundläggande för att skapa det kontinuerliga, individuellt och personligt utformade stöd som personlig assistans ska vara. Kapitlet baseras på intervjuer med användare och deras personliga assistenter samt observationer av deras samspel i olika vardagssituationer. Av det empiriska materialet framkommer att per- sonlig assistans innebär ett skifte mellan aktiva hjälpinsatser och kortare eller längre stunder av ”stand-by”. Dessa stunder, som till en första anblick kan framstå som ineffektiv dötid, visar sig utgöra själva grunden för att skapa ett stöd vars innehåll och utformning styrs av användaren, möjliggör ett liv som andra och bidrar till självbestämmande. Vidare framkommer att den personliga assistentens närvaro kan vara nödvändig för att rädda användarens liv. Att vänta in och stundtals vara overksam ingår som en del av de personliga assistenternas arbetsuppgifter. Då arbete ofta associeras med att vara aktiv är passiviteten något som behöver förklaras. En jämfö- relse med andra arbeten tydliggör dock att overksamhet och väntan är en arbetsuppgift inom olika former av omsorg, service- och säkerhetsarbete och centralt för att anpassa stödet till individen och situationen. 17 en_US
dc.format.extent 10
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher KFO Personlig Assistans en_US
dc.subject personlig assistans en_US
dc.subject funktionshinder en_US
dc.subject socialt samspel en_US
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title Personliga assistenter i "stand-by" är centralt för att skapa ett personligt och individuellt utformat stöd en_US
dc.type BookChapter en_US
dc.identifier.paperprint 2 en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Health and Society en_US
dc.contributor.department Malmö University. Social Work (SA) en_US
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en_US
dc.relation.ispartofpublication Forskning om personlig assistans : en antologi en_US
dcterms.identifier.OAurl https://www.kfo.se/globalassets/kfo/bilder/intressepolitik/forskning-antologi-personlig-assistans.pdf en_US
dc.format.ePage 84
dc.format.sPage 75
 Find Full text Files for download
Icon
antologin

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics