Arbetsintegrerande sociala företag

DSpace Repository

Arbetsintegrerande sociala företag

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Arbetsintegrerande sociala företag
Author Augustinsson, Erika ; Backström, Camilla ; Björk, Fredrik ; Lövgren, Marie-Louise
Date 2016
Swedish abstract
En av de stora samhällsutmaningarna som vi står inför idag är ett ökande utanförskap och en av orsakerna till ett ökat utanförskap är arbetslöshet. Denna rapport beskriver några nya sätt att skapa arbetstillfällen, framförallt för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det kan vara människor med funktionsnedsättning, med invandrarbakgrund, som fastnat i långtidsarbetslöshet etc. Rapporten belyser några av de insatser som pågår idag för att skapa arbeten för dessa grupper genom framväxten av socialt företagande med det primära målet att få människor i sysselsättning
Link http://www.regeringen.se/contentassets/f572c052a02a47bc9e931c9c0099565a/arbetsintegrerande-sociala-foretag.pdf .Icon
Publisher Regeringen
Language swe (iso)
Subject socialt företagande
social innovation
arbetsintegrerande sociala företag
impact investment
social effektmätning
sociala investeringar
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/27191 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics