Elevers förståelse av ljus och skugga

DSpace Repository

Elevers förståelse av ljus och skugga

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference Meeting abstract
Title Elevers förståelse av ljus och skugga
Author Holmqvist, Mona ; Lelinge, Balli
Date 2018
Swedish abstract
Även om vi kan "se" instanser av ljus är det svårt för barn i de tidiga skolåren att förstå vad ljus är. I denna studie beskrivs elevers förståelse av ljus genom att studera på vilket sätt de tecknar skuggor från ett föremål belyst av en ljuskälla. Syftet med studien är att skapa ny kunskap om hur elever i åk 3 förstår begreppen ljus och skugga och på vilket sätt detta kan stimulera elevers intresse för fysiska fenomen. Forskningsfrågorna är: På vilket sätt visar eleverna sin förståelse av ljus genom att teckna skuggor? Vad kan vi förstå av barns förståelse av ljusets riktning genom att studera hur de tecknar skuggor? Genom en variationsteoretisk ansats för analys synliggörs vilka aspekter som eleverna redan har urskilt och vilka aspekter som behöver bedömas för att utveckla deras djupare förståelse av fenomenet.
Conference
Nationell ämnesdidaktisk konferens (NÄD2018) (26-27/4 2018 : Kristianstad, Sverige)
Language swe (iso)
Subject Sciences
Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/27355 Permalink to this page
Link https://www.hkr.se/samverkan/samverka-for-skolor/r... (external link to related web page)
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics