Innovationslabb för avfallsminimering

DSpace Repository

Innovationslabb för avfallsminimering

Details

Files for download
Icon
Poster
Icon
Verktygslåda
Icon
Metodbok
Overview of item record
Publication Report
Title Innovationslabb för avfallsminimering
Author Seravalli, Anna ; Ernits, Heiti ; Upadhyaya, Savita
Research Centre Medea
Date 2019
English abstract
This report sums up the results of the project ILA , an innovation lab for waste minimization. The project aimed at developing a lab, i.e. a process and an organizational model, to support the development of new waste services aiming towards waste prevention. In order to do so representatives and managers of the three units of VA SYD’s waste department have been involved. Their input has been integrated with learnings from the city of Borås (who has been addressing similar challenges) and research about innovation in the public sector. The project has been firstly identified and articulated current challenges in relation to the development of new services. Starting from these challenges a proposal for an innovation lab has been formulated. The proposal consists of a process and an organizational model. The process is characterized by an iterative and learning nature that allows to deal with the complexity that developing new services might entail. The process is composed by four phase (listening, initiation, experimenting and implementation), which are strongly interwoven to each other. Learning is seen as key throughout the process and it is understood as matter of supporting ongoing evaluation and reflection in order to support adjustments along the way. Support in terms of resources, contact with different functions and mandate are also key throughout the process. The organizational model proposes to have a group responsible for the overall lab and the establishment of specific groups for each development project.
Swedish abstract
VA SYDs ambition är minimera mängden hushållsavfall I samhället. Ett sätt att åstadkomma detta är att bli bättre på att jobba nära samhällsaktörer och öka organisationens förmåga att skapa nya lösningar och tjänster som bidrar till mer hållbara beteenden. För att kunna åstadkomma detta krävs det nya arbetssätt, metoder och kunskapsmiljöer som möjliggör utveckling, test och lärande. Projektet har haft som ambition att utveckla en organisatorisk modell och arbetsprinciper för en tjänsteutvecklingsprocess. Under hösten har medarbetare och ledning involverats i ett gemensamt arbete för att utforska behov, utmaningar och på vilket sätt organisationen skulle kunna jobba med utveckling och implementering. Förslaget har mynnat ut i en tjänsteutvecklingsprocess som beskrivs genom fyra avgränsade, men överlappande underprocesser: inlyssnande, initiering, experimenterande och implementering. Dessa faser bygger på ständig återkoppling och anpassning. Vi kallar arbetssättet och miljön för avfallslabbet. Tjänsteutvecklingsprocessen upprätthålls och stöds av chefer, lednings- och organisationskultur och lärande. Hinder och problem löses efter hand. Fungerande förslag, tjänster och teknologier implementeras i organisationen och får en varaktig funktion. Vi föreslår också att arbetet organiseras på ett systematiskt sätt och att relevanta grupper som ansvarar för labbet och tjänsteutvecklingsprocessen tillsätts.
Language swe (iso)
Subject avfallsminimering
innovationslabb
avfallshantering
samverkan
medborgare dialog
living lab
policy lab
deltagande design
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/27404 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics