Hur skiljer sig arbetet med Due Diligence mellan olika tjänsteleverantörer?

DSpace Repository

Hur skiljer sig arbetet med Due Diligence mellan olika tjänsteleverantörer?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hur skiljer sig arbetet med Due Diligence mellan olika tjänsteleverantörer?
Author Horvath, Christoffer ; Diko, Nicole
Date 2018
English abstract
IT Due diligence is a broad term that includes review, fair valuation, and investigation of a company or part of a company. There are no general guidelines for how the process should be conducted, and there are also various factors that contribute to whether or not the implementation is successful. When service providers work with due diligence, it is important to know what the process really means and to understand the process to be able to perform it in the best possible way to satisfy customer needs. The results of this study show what different aspects of the due diligence process differ between different service providers and wich success factors contribute to a successful implementation.
Swedish abstract
IT Due diligence är en bred term som innefattar granskning, rättvis värdering och undersökning av ett företag eller en del av ett företag. Det finns inga generella riktlinjer för hur processen ska gå till och det finns också olika faktorer som bidrar till huruvida genomförandet blir lyckat eller ej. När tjänsteleverantörer arbetar med due diligence så är det viktigt att veta vad processen verkligen innebär och att ha förståelse för processen för att kunna utföra den på bästa sätt så att kundens behov blir tillfredsställda. Studiens resultat visar vilka olika aspekter av due diligence-processen som skiljer olika tjänsteleverantörer åt och vilka framgångsfaktorer som bidrar till ett lyckat genomförande.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Due Diligence
Improvement Project
Change Management
Communication
Customer Satisfaction
Quality Work
Quality Assurance
Quality Development
Handle http://hdl.handle.net/2043/27451 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics