Språkets betydelse för lärandet i matematik

DSpace Repository

Språkets betydelse för lärandet i matematik

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språkets betydelse för lärandet i matematik
Author Klangegård, Sophia ; Sjölin, Petra
Date 2019
English abstract
In this knowledge review, the significance of the language for learning in mathematics is examined. Examination of research shows different directions in the teaching of languages ​​on the subject. Discursive teaching based on communication and learning in interaction and lexical teaching where vocabulary and knowledge are built up gradually. Code switching, multilingual classrooms and mother tongue are other elements that are highlighted for learning. Although the researchers raise the issue from different angles and the research results in differ, they largely agree that the mother tongue has a significant and crucial role for learning in mathematics. Since the Swedish education system has a large proportion of pupils with a mother tongue other than Swedish, it is extremely relevant and important for the teacher profession to acquire knowledge about how to best benefit these students. The Swedish National Agency for Education describes the compensatory assignment the school has with special responsibility for the students who, for various reasons, have difficulty in achieving the goals (Skolverket, 2018). However, after an in-depth literature review, predominant research lands that the most favorable learning environment is when the discursive teaching is interspersed with lexical teaching.
Swedish abstract
I denna kunskapsöversikt undersöks språkets betydelse för lärandet i matematik. Granskning av forskning påvisar olika riktningar i undervisningen kring språk i ämnet. Riktningarna som granskas är diskursiv undervisning, som bygger på kommunikation och lärande i samspel, samt lexikal undervisning där ordförråd och kunskap byggs upp stegvis. Kodväxling, flerspråkiga klassrum samt modersmålets betydelse är andra element som belyses som gynnsamma för lärandet. Även om forskarna lyfter frågan från olika vinklar och forskningen resulterar i olika idéer är de i stort sett överens om att modersmålet har en betydande och avgörande roll för matematiklärandet.   Då det i svenska skolan idag är en stor andel elever med annat modersmål än svenska är det ytterst relevant och viktigt för lärarprofessionen att tillägna sig kunskap kring hur man på bästa sätt gynnar dessa elever. Den svenska läroplanen beskriver det kompensatoriska uppdrag skolan har med särskilt ansvar för de elever som av olika anledning har svårt att nå målen (Skolverket, 2018). Efter en fördjupad litteraturöversikt, är vår samlade bild, likt den övervägande forskning visar, att den mest gynnsamma lärandemiljön är när den diskursiva undervisningen varvas med den lexikala undervisningen.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Diskursiv
Kodväxling
Lexikal
Matematik
Mathematics education
Mathematics learners
Modersmål
Språk
Handle http://hdl.handle.net/2043/27513 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics