Inlärningsvinster för elever med utomhuspedagogik i NO- undervisning

DSpace Repository

Inlärningsvinster för elever med utomhuspedagogik i NO- undervisning

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Inlärningsvinster för elever med utomhuspedagogik i NO- undervisning
Author Björklund, Patricia ; Åkesson, Hanna
Date 2019
Swedish abstract
Kunskapsöversikten bygger på en genomgång av befintlig forskning och annan relevant litteratur angående kunskapsvinster med utomhuspedagogik. Syftet med översikten är att besvara frågeställningen som är: ”Vilka inlärningsvinster finns för f- 3 elever med utomhuspedagogik i NO- undervisning?” För att besvara frågeställningen har vi använt oss av tre olika databaser samt sökt i litterära källor. Material som är peer review granskat har prioriterats för att få en högre tillförlitlighet. Både nationella och internationella källor har använts för att få en bred bild inom kunskapsområdet. Resultatet visar på ett flertal primära och sekundära inlärningsvinster för eleverna. Elevers minne förbättras genom utomhuspedagogik eftersom flera sinnen är aktiva i lärprocessen samt att kunskapen kan relateras till den fysiska inlärningsplatsen. En annan vinst kopplad till utomhuspedagogik är att elevernas sociala utveckling stärks. Slutligen visar resultatet att elevernas välbefinnande gynnas, vilket i sin tur leder till en ökad skolprestation.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Inlärningsvinst
learning by doing
outdoor learning
outdoor teaching
primary school
school development
utomhuspedagogik
utomhusundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/27516 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics