INNEBÖRDEN ATT VARA CHEF OCH LEDARE

DSpace Repository

INNEBÖRDEN ATT VARA CHEF OCH LEDARE

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title INNEBÖRDEN ATT VARA CHEF OCH LEDARE
Author Hyseni, Albert ; Malmqvist, Nina
Date 2019
English abstract
The purpose of the study is to understand the meaning of managment and leadership within human treatment organizations through the managers' own views. The empirical material has been analyzed with help of previouse research, situational leadership theory, Goffman's self and role theory. The study concluded that the leadership phenomenon is complex, and the definitions of a good leadership are as varied as there are personalities. A common and mutual feature between good leaders is a good self-awareness and self-confidence in order to be able to lead others. The leadership is based on the context and how the manager interprets the situation. The researchers found that a good combination of being both manager and leader is the best leadership.
Swedish abstract
Syftet med studien är att genom chefernas egna uppfattningar förstå innebörden av chef- och ledarskap inom människobehandlande organisationer. Forskarna vill genom studien ge läsaren en ökad kunskap och förståelse av chef- och ledarskapet inom socialt arbete. Det empiriska materialet har analyserats med hjälp av tidigare forskning, situationsanpassad ledarskapsteori, Goffmans jaget och rollteori. Studien slog fast att ledarfenomenet är komplext och definitionerna av ett bra ledarskap är lika varierade som det finns personligheter. Ett gemensamt inslag för bra ledare är en god självmedvetenhet och självförtroende för att kunna leda andra. Ledarskapet är baserat på sammanhanget och hur chefen tolkar situationen. Forskarna fann att en bra kombination av att vara både chef och ledare är det bästa ledarskapet.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Hersey
Blanchard
Hersey and Blanchard
Goffman
situational leadership
leader
management
situation
features
Hersey och Blanchard
situationsanpassad
ledarskap
chefskap
egenskaper
chef
ledare
Handle http://hdl.handle.net/2043/27519 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics