Lärares lärande i förbättringsarbete

DSpace Repository

Lärares lärande i förbättringsarbete

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares lärande i förbättringsarbete
Author Edman, Agneta
Date 2019
Swedish abstract
Det här är en studie av förbättringsarbete på en gymnasieskola, exemplifierat av ett språkutvecklingsprojekt. Det övergripande syftet med texten är att tolka och förstå lärarnas lärande inom utvecklingsprojektet. Det empiriska materialet, som är ett resultat av semistrukturerade intervjuer med fyra deltagande lärare, diskuteras utifrån ett teoretiskt ramverk som har konstruerats på bas av forskningslitteratur som rör verksamhetsutveckling och förbättringsarbete i skolan. Syftet med det har varit att skapa en empirinära analys med relevans för skolforskning men också för de lärare som deltar i projektet. För att nå insikter om lärande som resultat av erfarenhet, reflektion, revidering och utveckling, har intervjufrågorna konstruerats på ett sätt som uppmuntrar ett retrospektivt men också framåtpekande perspektiv. Studiens resultat är att lärandeprocessen inom det specifika projektet på många sätt bekräftar aktuell forskning, men att intervjuberättelserna också erbjuder andra sidor, som exempelvis betydelsen av nära och vardagligt samarbete, lärare emellan, för att skapa arbetsglädje men också tillfällen till mer informellt lärande.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject analytisk intervju
beprövad erfarenhet
erkännande
förbättringsarbete
kollaborativt lärande
kollegialt lärande
kontinuitet
narrativ intervju
praktikgemenskap
profession
samspel
skolutveckling
språkutveckling
utvecklingsarbete
verksamhetsutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/27525 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics