Språkbarriärer i matematikämnet för elever med utländsk bakgrund

DSpace Repository

Språkbarriärer i matematikämnet för elever med utländsk bakgrund

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språkbarriärer i matematikämnet för elever med utländsk bakgrund
Author Nergelius, David ; Linde Andersson, Anna
Date 2019
Swedish abstract
I denna kunskapsöversikt uppmärksammas och problematiseras språkbarriärer i matematikundervisningen för elever med utländsk bakgrund. Läsförståelse och matematikkunskap hos elever med utländsk bakgrund sammankopplas med fäste i erfarenheter, forskning och statistik. Genom en litteratursökning i Libsearch, ERIC, DiVA och SwePub insamlades ett underlag av referee-granskad forskning om matematik, Svenska som andraspråk och läsförståelse. Forskningen sammanställdes tillsammans med statistik från Skolverket och Migrationsverket. Språkbarriärerna i matematikämnet belystes och problematiserades. Slutsatsen blev att problemet är komplext och beroende av såväl nationella som lokala förutsättningar. Språkbarriärernas omfång beror på faktorer såsom ålder vid invandring och det vardagliga umgängesspråket.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Läsförståelse
matematikundervisning
mångkulturellt klassrum
svenska som andraspråk
utländsk bakgrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/27529 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics