Hur påverkar Supplemental Instruction och traditionell undervisning elevers problemlösningsförmåga?

DSpace Repository

Hur påverkar Supplemental Instruction och traditionell undervisning elevers problemlösningsförmåga?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur påverkar Supplemental Instruction och traditionell undervisning elevers problemlösningsförmåga?
Author Nilsson, Johanna
Date 2019
Swedish abstract
Under de senaste 10 åren har ett projekt utvecklats på Europeiskt Supplemental Instruction (SI) centrum i Lund som innebär att införa SI-verksamhet i gymnasieskolan. Då SI-verksamhet på gymnasieskolenivå är relativt nytt kunskapsområde har det inte hunnits göra så mycket forskning inom ämnet. Det har därför väckts ett intresse hos författaren kring hur SI påverkar elevers möjlighet att utveckla deras problemlösningsförmåga. Syftet med denna studie har varit att studera SI och traditionell undervisning och se hur samtalsutrymmena i de olika undervisningsmetoderna ger utrymme för eleverna att uppfylla de förmågor i ämnet matematik för gymnasieskolan som rör problemlösning. Detta har gjorts genom observationer av SI-pass och traditionella lektioner. Resultatet och slutsatsen visar att eleverna får mer utrymme på SI-passen att träna sig i matematiskt resonemang och diskutera lösningsstrategier. Studien har även visat att läraren spelar en stor roll i hur eleven ges möjlighet att utveckla problemlösningsförmågan, dels genom hur mycket de tillåter eleverna att prata men också genom vilken typ av uppgifter som eleverna ges.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject matematik
SI
traditionell
undervisning
problemlösning
Handle http://hdl.handle.net/2043/27541 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics