"Han är en riktig crybaby"

DSpace Repository

"Han är en riktig crybaby"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Han är en riktig crybaby"
Author Grönholm, Sandra ; Linde, Catharina
Date 2019
Swedish abstract
Sammanfattning Syftet är att utifrån ett genusperspektiv studera hur pedagoger på två utvalda förskolor talar om barn i de pedagogiska samtalen. De samtalssituationer vi har valt att observera är de tillfällen då pedagogerna reflekterar gemensamt i arbetslagen över veckan som varit. Vi vill undersöka om det finns några signifikanta skillnader mellan hur barn av olika kön benämns genom tal och vad dessa i så fall består av. Tidigare forskning kring bemötandet av barn visar att skillnader syns i bemötandet från pedagoger, beroende på om barnet är en flicka eller pojke. Ett sätt till för att få syn på pedagogers förhållningssätt är att studera hur de i samtal pratar om barn. Det är detta vi har valt att fokusera på i vår studie. Vi har samlat in vårt material genom dokumentation i form av fältanteckningar och ljudupptagningar. Vi har observerat tio pedagoger på två olika förskolor. Vårt insamlade material analyseras med hjälp av begreppen genusordning och normer. Det som ger sig tillkänna i vårt resultat är att när pedagoger talar om barn ställs de ofta i relation till traditionella könsmönster och vidhåller då även vad som innefattas som flickigt och pojkigt. Utifrån våra observationer tolkar vi att pedagoger talar om pojkar som starka och tuffa men flickor som lugna och vältaliga, när de talar om barn som följer normer. Pedagoger uttrycker förvåning när pojkarna gör gränsöverskridningar, bland annat när pedagogerna gör liknelser av en pojke som en ”crybaby”, hur de talar om att de är imponerade av att pojkarna visar på rarhet, samt förvåning över när en pojke vill sitta i knät. I pedagogernas samtal ser vi hur pojkars könsöverskridande uppmärksammas mer än flickors. Det blir även tydligt hur flickorna oftare bekräftas utifrån traditionella könsmönster i dessa samtal. Nyckelord: Förskola, genus, kommunikation, föreställningar, normer
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Förskola
Genus
Kommunikation
Föreställningar
Normer
Handle http://hdl.handle.net/2043/27543 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics