Samband mellan skolelevers socioekonomiska bakgrund och PISA- Resultat

DSpace Repository

Samband mellan skolelevers socioekonomiska bakgrund och PISA- Resultat

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samband mellan skolelevers socioekonomiska bakgrund och PISA- Resultat
Author Faruk, Camo ; Olsson, David
Date 2019
Swedish abstract
Denna kunskapsöversikt undersöker vad relevanta källor säger om sambandet mellan socioekonomisk bakgrund och PISA-resultat samt vad skolan och läraren kan göra för att motverka detta samband. Källmaterialet som används för att besvara dessa frågor består till största delen av vetenskapliga rapporter. Både svenska och internationella källor används. Resultatet av denna kunskapsöversikt är att det finns ett tydligt samband mellan socioekonomisk bakgrund och PISA-resultat. Läraren och skolan har i viss mån möjlighet att påverka detta samband, främst med hjälp av annorlunda resursfördelning och specifika undervisningsmetoder.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Kompensatoriskt uppdrag
Likvärdighet
PISA-resultat
Socioekonomisk bakgrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/27582 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics