Modernitet eller primitivitet - en jämförande analys av läroböcker i geografi

DSpace Repository

Modernitet eller primitivitet - en jämförande analys av läroböcker i geografi

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Modernitet eller primitivitet - en jämförande analys av läroböcker i geografi
Author Bergvall Jonsson, Linda
Date 2006
Swedish abstract
Människors världsuppfattning formas bland annat av grundskolans läroböcker. Många gånger är beskrivningarna av länder och kulturer schablonmässiga. Syftet med denna studie är att analysera hur geografiska läroböcker riktade till år 4-6, framställer USA respektive Afrika. Vilka aspekter lyfts fram när det handlar om befolkning, bebyggelse och ekonomi? Vilka skillnader syns i språk och ordval samt vilka kulturella normer och värderingar speglas i framställningarna av USA och Afrika. Jag har analyserat tre geografiska läroböcker med utgångspunkt i diskurs- och kulturanalys. Tidigare forskning visar att bilden av Afrika och västvärlden bygger på kolonialismens ideologi. Denna analys påvisar att diskurserna Afrika och USA lever kvar. USA skildras utifrån ett storstadsperspektiv där effektiviteten är stor. Afrika skildras utifrån dess motsats, landsbygden, där människorna lever ett primitivt liv med många svårigheter som fattigdom och svält. Risken finns att främlingsfientlighet och fördomsfulla schablonbilder formas när barn i skolan läser om världens länder.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Afrika
diskursanalys
geografi
kulturanalys
läroböcker
USA
Handle http://hdl.handle.net/2043/2762 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics