Elevernas utveckling av problemlösning genom begreppsförståelse

DSpace Repository

Elevernas utveckling av problemlösning genom begreppsförståelse

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevernas utveckling av problemlösning genom begreppsförståelse
Author Gorstein, Jenny ; Al-rudainy, Annfäl
Date 2019
Swedish abstract
Arbetet bygger på en idé om att begreppsförståelse är det centrala i utveckling av elevernas problemlösningsförmåga. Det här arbetets är baserat på lämplig forskning med syfte att utreda vilka effekter en begreppsförståelse har på elevernas problemlösningsförmåga och hur lärare kan undervisa i matematik för att gynna elevernas kommunikation- och resonemangsförmåga. I metoddelen beskrivs sökprocessen för att ta fram de vetenskapligt granskade artiklarna för den kunskapsöversikten. Genom forskningsresultat från de valda vetenskapliga artiklar och avhandlingar som är hämtade från olika databaser utreds arbetets frågeställningar i resultatets avsnitt. Slutsatser från resultatavsnittet diskuteras i syfte att belysa och försöka utreda arbetets centrala frågeställningar.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject begrepp
begreppsförståelse
matematikproblem
matematikundervisning
matematiskt språk
problemlösning
vardagsspråk
Handle http://hdl.handle.net/2043/27627 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics