Elevernas utveckling av problemlösning genom begreppsförståelse

DSpace Repository

Elevernas utveckling av problemlösning genom begreppsförståelse

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Gorstein, Jenny
dc.contributor.author Al-rudainy, Annfäl
dc.date.accessioned 2019-01-30T07:08:02Z
dc.date.available 2019-01-30T07:08:02Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/27627
dc.description Arbetet bygger på en idé om att begreppsförståelse är det centrala i utveckling av elevernas problemlösningsförmåga. Det här arbetets är baserat på lämplig forskning med syfte att utreda vilka effekter en begreppsförståelse har på elevernas problemlösningsförmåga och hur lärare kan undervisa i matematik för att gynna elevernas kommunikation- och resonemangsförmåga. I metoddelen beskrivs sökprocessen för att ta fram de vetenskapligt granskade artiklarna för den kunskapsöversikten. Genom forskningsresultat från de valda vetenskapliga artiklar och avhandlingar som är hämtade från olika databaser utreds arbetets frågeställningar i resultatets avsnitt. Slutsatser från resultatavsnittet diskuteras i syfte att belysa och försöka utreda arbetets centrala frågeställningar. en_US
dc.format.extent 23 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject begrepp en_US
dc.subject begreppsförståelse en_US
dc.subject matematikproblem en_US
dc.subject matematikundervisning en_US
dc.subject matematiskt språk en_US
dc.subject problemlösning en_US
dc.subject vardagsspråk en_US
dc.title Elevernas utveckling av problemlösning genom begreppsförståelse en_US
dc.title.alternative Students' problem solving development through the conceptual understanding en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok PhysicsChemistryMaths en_US
dc.contributor.examiner Ideland, Malin
dc.contributor.supervisor Bengtsson, Peter
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program SAG Grundlärare
 Find Full text Files for download
Blocked

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics