Pedagogen och lässtunden

DSpace Repository

Pedagogen och lässtunden

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogen och lässtunden
Author Kaminska, Violetta
Date 2019
Swedish abstract
Denna studie syftar till att undersöka pedagogers föreställningar och praktiker kring lässtunder med fokus på flerspråkiga barngrupper. Läroplanen för förskolan poängterar att språk och lärande hänger oupplösligt samman och att förskola ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen (Lpfö98, 2016). Då läroplanen endast utgår från strävansmål utan konkreta anvisningar för hur det litterära arbetet ska implementeras i verksamheten är det pedagogers tolkningar och förhållningssätt kring ämnet som styr. Detta gör att pedagogers föreställningar får en betydande roll i verksamheten och är således intressant och viktigt att undersöka och reflektera över.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Förskola
Flerspråkighet
Delaktighet och inflytande
Literacy
Handle http://hdl.handle.net/2043/27642 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics