HBTQ-personers perspektiv och synliggörande inom religionsämnet i grundskolans senare år

DSpace Repository

HBTQ-personers perspektiv och synliggörande inom religionsämnet i grundskolans senare år

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title HBTQ-personers perspektiv och synliggörande inom religionsämnet i grundskolans senare år
Author Szecsenyi Berguv, Marcus
Date 2019
Swedish abstract
Den här uppsatsen undersöker på vilket sätt HBTQ-personer synliggörs och representeras inom religionskunskapsämnet i den svenska grundskolans senare år. Undersökningen baseras på en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning som riktar sig dels till elever i högstadiet samt till ämneslärare i grundskolan. I studien deltog 272 elever och 4 lärare, som visar att de flesta elever upplever att frågor och perspektiv som rör HBTQ-personer aldrig eller sällan lyfts inom religionskunskapsämnet. Studien lyfter att frågor som rör könsidentitet och sexualitet sällan diskuteras inom religionsämnet men att dessa frågor snarare diskuteras inom andra ämnen som till exempel biologiämnet. Resultatet av studien lyfter nödvändigheten av att HBTQ-frågor och perspektiv bör genomsyra alla ämnen och religionskunskapsämnet i synnerhet, då nationell såväl som internationell forskning pekar på sambandet mellan ohälsa bland unga HBTQ-personer och osynliggörande inom skolan.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject hbtq
lgbt
queer
gay
homo
bi
trans
sexualitet
sexuality
genus
gender
religion
religionskunskap
grundskolan
normer
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/27668 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics