Krav, möjligheter och gränser i fostrandet av den kritiskt tänkande medborgaren

DSpace Repository

Krav, möjligheter och gränser i fostrandet av den kritiskt tänkande medborgaren

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Krav, möjligheter och gränser i fostrandet av den kritiskt tänkande medborgaren
Author Dahlberg, Jens
Date 2019
Swedish abstract
Denna studie undersöker lärarnas uppfattningar och upplevelse av krav, möjligheter och gränser i fostrandet av kritiskt tänkande medborgare i undervisning om kontroversiella frågor. Uppsatsen är metodologiskt strukturerad enligt John Goodlads läroplanering: formell läroplan, verkställd läroplan och upplevd läroplan. Resultatet analyseras med Pierre Bourdieus begrepp: habitus, kapital och fält för att förstå beskrivna krav, möjligheter och gränser i den sociala interaktionen. Resultatet visar att sociokulturell disposition är central faktor i bildandet av kritiskt tänkande medborgare. Den sociokulturella dispositionen i studien, kulturell medelklass, är kopplad till de kärnvärden som läroplanen förmedlar. På grund av detta upplevs inga större konfliktytor i fostrandet av kritiskt tänkande medborgare i undervisning om kontroversiella frågor.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject fält
habitus
John Goodlad
kapital
klass
kontroversiella frågor
kritiskt tänkande
lärarperspektiv
läroplan
Pierre Bourdieu
samhällskunskap
sociokulturell
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/27669 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics