Motiverande lärsituationer inom historieämnet

DSpace Repository

Motiverande lärsituationer inom historieämnet

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Motiverande lärsituationer inom historieämnet
Author Ljungqvist, Fredrik ; Joakim, Odenius
Date 2019
Swedish abstract
Syftet och frågeställningen med denna kunskapsöversikt är att undersöka utmaningarna i historieämnet och hur lärare kan skapa lärandesituationer i historieämnet som upplevs som relevanta och motiverande för alla elever utifrån styrdokumentens texter. Vi fann tidigt i vår informationssökning att det finns kritik riktad mot att våra styrdokument inte främjar den historieundervisningen som lärare anser vara relevant och motiverande. Vi utgick från detta och sökte efter undervisningsstrategier för att lyfta historieämnet för elever. Vi presenterar både problem inom ämnet samt didaktiska metoder inom historia som ämne. Vad dessa metoder har gemensamt är att de är utforskande och tar avstånd från den vanligt förekommande narrativa historieundervisningen. Vi har kommit fram till att det mycket väl går att undervisa på ett sätt som främjar relevanskänsla och motivation i ämnet historia hos eleverna under rådande styrdokument, men att de i somliga fall blir ett hinder för historieundervisningen.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject historia
historiebruk
motivation
motiverande
lärsituationer
historieämnet
narrativ
undervisning
relevans
utforskande
lärmiljöer
Handle http://hdl.handle.net/2043/27675 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics