Motiverande lärsituationer inom historieämnet

DSpace Repository

Motiverande lärsituationer inom historieämnet

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Ljungqvist, Fredrik
dc.contributor.author Joakim, Odenius
dc.date.accessioned 2019-02-01T12:06:46Z
dc.date.available 2019-02-01T12:06:46Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/27675
dc.description Syftet och frågeställningen med denna kunskapsöversikt är att undersöka utmaningarna i historieämnet och hur lärare kan skapa lärandesituationer i historieämnet som upplevs som relevanta och motiverande för alla elever utifrån styrdokumentens texter. Vi fann tidigt i vår informationssökning att det finns kritik riktad mot att våra styrdokument inte främjar den historieundervisningen som lärare anser vara relevant och motiverande. Vi utgick från detta och sökte efter undervisningsstrategier för att lyfta historieämnet för elever. Vi presenterar både problem inom ämnet samt didaktiska metoder inom historia som ämne. Vad dessa metoder har gemensamt är att de är utforskande och tar avstånd från den vanligt förekommande narrativa historieundervisningen. Vi har kommit fram till att det mycket väl går att undervisa på ett sätt som främjar relevanskänsla och motivation i ämnet historia hos eleverna under rådande styrdokument, men att de i somliga fall blir ett hinder för historieundervisningen. en_US
dc.format.extent 24 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject historia en_US
dc.subject historiebruk en_US
dc.subject motivation en_US
dc.subject motiverande en_US
dc.subject lärsituationer en_US
dc.subject historieämnet en_US
dc.subject narrativ en_US
dc.subject undervisning en_US
dc.subject relevans en_US
dc.subject utforskande en_US
dc.subject lärmiljöer en_US
dc.title Motiverande lärsituationer inom historieämnet en_US
dc.title.alternative Motivational teaching in history education en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Bouakaz, Laid
dc.contributor.supervisor Hall, Emma
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program SAG Grundlärare
 Find Full text Files for download
Blocked

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics