Interkulturell pedagogik som normkritiskt verktyg i grundskolans historieundervisning

DSpace Repository

Interkulturell pedagogik som normkritiskt verktyg i grundskolans historieundervisning

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Interkulturell pedagogik som normkritiskt verktyg i grundskolans historieundervisning
Author Mosca, Maja ; Tegman, Simona
Date 2019
Swedish abstract
Vår kunskapsöversikt utgår från frågan: “Hur kan interkulturell pedagogik användas som ett normkritiskt verktyg i historieämnet?”. Översikten riktar sig till pedagoger och blivande pedagoger inom SO ämnena för att skapa en medvetenhet kring de etnocentriska strukturer som verkar inom historieämnet och således uppmärksamma hur en som pedagog kan arbeta mer normkritiskt och interkulturellt med ämnet historia. När vi sammanställde de vetenskapliga källorna i vår resultatdel visar de att en interkulturell utgångspunkt är till gagn för elevers identitetsskapande såväl som historieinlärning. Med avstamp i den didaktiska idén om historiemedvetande kan eleverna ta vara på sin egen historia i den stora historieberättelsen, som ofta färgas av eurocentrism. I vår diskussion kommer vi fram till hur interkulturell pedagogik också kan fungera som ett normkritiskt verktyg.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Etnicitet
Etnocentrism
Eurocentrism
Historiedidaktik
Historiemedvetande
Identifikationsprocesser
Interkulturell pedagogik
Normkritik
Handle http://hdl.handle.net/2043/27684 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics