Religionsundervisning i det mångkulturella klassrummet

DSpace Repository

Religionsundervisning i det mångkulturella klassrummet

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Religionsundervisning i det mångkulturella klassrummet
Author Mustafa, Leunora ; Ledeby, Gustaf
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med kunskapsöversikten är att med hjälp av forskning besvara frågeställningarna: Hur har det mångkulturella klassrummet förändrat religionsundervisningen? Vad säger forskningen om hur en som lärare bäst kan inkludera alla elever samt vilka problem kan deras skilda religiösa övertygelser ha för religionsundervisningen? Kunskapsöversikten är ämnad för lärarstudenter och redan verksamma lärare för att inspirera och uppmärksamma förändringar i religionsundervisningen. Ämnesrelaterade sökord har använts flitigt och texten genomsyras med forskning kring historiska förändringar inom religionsvetenskapen samt forskning kring det mångkulturella klassrummet. Vi kan fastslå att det finns olika metoder att inkludera på men att det då krävs att alla inom skolverksamheten ska vara öppensinnade för varje enskild individs åsikter och levnadssätt. Det är också viktigt att de metoder som man väljer att använda sig av anpassas efter vilken elevgrupp som hen ska undervisa i. En konsekvens som kan uppstå är att vi som lärare inte individanpassar vår undervisning efter varje individs enskilda behov och på så sätt inte ser de klasskillnader som existerar utanför skolan, om detta skulle inträffa så är en inkluderande undervisning inte möjlig. Slutsatsen av vårt arbete var att vi som lärare i Sverige har kommit väldigt långt när det kommer till att inkludera alla elever i undervisningen, vi har även styrdokument som är särskilt utformade till att vi som lärare kontinuerligt ska jobba med ett inkluderande klassrumsklimat. Vi som lärare har även gått ifrån det väldigt behavioristiska undervisningssättet till ett mångkulturellt klassrum med ett sociokulturellt förhållningssätt. Dock så kan vi som lärare fortfarande finslipa de ramar som vi arbetar utifrån för att effektivisera våra undervisningsmetoder.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject exkludering
heterogent samhälle
inkludering
klassrumsklimat
kristendomslära
mångkulturellt klassrum
religionskunskapsundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/27689 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics