Flerspråkiga pedagogers upplevelser kring språkkunskaper i förskolan

DSpace Repository

Flerspråkiga pedagogers upplevelser kring språkkunskaper i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Flerspråkiga pedagogers upplevelser kring språkkunskaper i förskolan
Author Wecksell, Maria
Date 2019
Swedish abstract
Mitt syfte med studien var att ta reda på hur några pedagoger med annat modersmål än svenska upplever hur deras språkkunskaper tas tillvara på i förskolan. Utifrån syftet formulerade jag sedan frågeställningen. Jag valde att intervjua 5 pedagoger med annat modersmål än svenska i en kommun i mellersta Sverige. Resultatet analyseras med hjälp av begreppen interkulturell samt diskriminering. De intervjuade pedagogerna ser på flerspråkighet som en kompetens och vill gärna använda sig av sina språk för att förstärka det barnen inte förstår på svenska. Tack vare en kurs de flesta av pedagogerna har gått har de fått veta utifrån tidigare forskning att de gör rätt i att använda sig av alla sina språk. De flerspråkiga pedagogerna använder sig av sina olika språk även i andra sammanhang som till exempel samlingar då de sjunger eller räknar på olika språk. Även vid matsituationen använder pedagoger olika språk och är intresserade av att lära sig nya språk genom att barnen får säga ord på sina språk. Enligt de intervjuade pedagogerna är många pedagoger med svenska som modersmål nyfikna på de olika språken som de flerspråkiga pedagogerna pratar då de frågar om vad ord betyder på de olika språken. Samtidigt berättar de intervjuade pedagogerna att de har fått höra att de inte får prata några andra språk än svenska.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject diskriminering
flerspråkighet
flerspråkiga pedagoger
interkulturell
modersmål
Handle http://hdl.handle.net/2043/27691 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics