Drama och gestaltning i svenskundervisningen

DSpace Repository

Drama och gestaltning i svenskundervisningen

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Drama och gestaltning i svenskundervisningen
Author Olofsson, Josefin
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med den här uppsatsen är att göra en kunskapsöversikt över hur drama och gestaltning kan användas som pedagogiskt verktyg i svenskundervisningen. Denna kunskapsöversikt ska kunnas användas som underlag för att diskutera drama och gestaltning i skolan. Jag har sökt i flera databaser, både internationella och svenska, efter studier som handlar om drama som språkutvecklande verktyg. Därefter gjorde jag ett urval av texter som på olika sätt tar upp ämnet drama, gestaltning, språk och litteratur. Studierna som valdes ut fokuserade på mellanstadiebarn eller kringliggande årskurser. Jag läste artiklarna flera gånger. Slutligen sållade jag ut tre teman som var genomgående för alla eller flera av artiklarna, Dessa är drama som motivation, drama för att få flera perspektiv, samt drama som hjälp för de elever som har svårt för språket. Slutsatsen blir att drama och gestaltning är ett arbetssätt som kan både vara motiverande och språkutvecklande för de flesta av eleverna.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject drama
gestaltning
litteratur
motivation
pedagogiskt verktyg
språkutvecklande
svenskundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/27695 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics