Vilka faktorer stödjer enligt forskning en ökad läsförståelse för elever i de yngre åren?

DSpace Repository

Vilka faktorer stödjer enligt forskning en ökad läsförståelse för elever i de yngre åren?

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vilka faktorer stödjer enligt forskning en ökad läsförståelse för elever i de yngre åren?
Author Solvang, Matilda ; Orest, Louise
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka vad forskning visar är utvecklande för elevers läsförståelse. Frågeställningen vi kommer besvara är: Vilka faktorer stödjer enligt forskning en ökad läsförståelse för elever i de yngre åren? Metoden för vår informationssökning innebär en systematisk sökprocess i databaserna ERIC, SwePub och Libsearch för att hitta våra vetenskapliga källor. Resultatet är uppdelat i fem teman vilka är: att läsa strategiskt, reflekterande textsamtal, lärarens roll, motivation samt hemmets påverkan. Dessa faktorer gynnar enligt forskningsresultaten en ökad läsförståelse. I diskussionen diskuterar vi utifrån våra teman där slutsatsen är att det inte enbart finns en faktor som bidrar till ökad läsförståelse, utan där är flera faktorer som bidrar och samspelar med varandra. I fortsatt forskning belyser vi förslag till att vidare undersöka konkreta strategier för ökad läsförståelse i klassrummet, forskning utifrån elevens perspektiv på läsförståelse samt vidare studier om familjesamverkan.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject hemmets påverkan
lärarens roll
läsa strategiskt
läsförståelse
motivation
reflekterande textsamtal
Handle http://hdl.handle.net/2043/27696 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics