Hur kan kooperativt lärande främja elevers matematikutveckling?

DSpace Repository

Hur kan kooperativt lärande främja elevers matematikutveckling?

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur kan kooperativt lärande främja elevers matematikutveckling?
Author Haddadi, Maria ; Wahlgren, Frida
Date 2019
Swedish abstract
I denna kunskapsöversikt har vi haft som syfte att fördjupa oss inom kooperativt lärande och hur detta arbetssätt kan främja elevers matematikutveckling. Vidare söker kunskapsöversikten svar på vilka skillnader som finns mellan det kooperativa- och det traditionella arbetssättet, vilken betydelse gruppstrukturer har i en kooperativ lärmiljö, på vilket sätt kooperativt lärande påverkar elevers prestationer och attityder i matematikämnet. För att undersöka detta har vi använt oss av internationell forskning. Forskning visar att i ett kooperativt klassrum delar elever ett gemensamt mål och ser resultaten som fördelaktiga för både sig själv och andra gruppmedlemmar. Eleverna når målet enbart om alla i gruppen lyckas och firar varandras gemensamma framgång. Vi kan i vår kunskapsöversikt konstatera att majoriteten av forskningen är överens om att kooperativt lärande påverkar elevers prestation. Resultaten visar att kooperativt lärande är en mer effektiv arbetsmetod än individualistiska och kompetitiva arbetssättet. Vidare pekar resultaten på att kooperativt lärande främjar en positiv attityd och inställning hos elever i matematikämnet. Kontentan av resultaten är att kooperativt lärande mycket väl kan påverka elevers matematiska prestation och attityd inför ämnet.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Kooperativt lärande
matematik
gruppstruktur
elevers prestation
elevers attityd
årskurs F-3
Handle http://hdl.handle.net/2043/27703 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics