Högläsningens påverkan för elevers läsförståelse

DSpace Repository

Högläsningens påverkan för elevers läsförståelse

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Högläsningens påverkan för elevers läsförståelse
Author Zambas, Eléni ; Lindgren, Christine
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med kunskapsöversikten är att genom en sammanställning av olika studier och artiklar få en inblick i vilka faktorer som gynnar elevers läsförståelse vid högläsning i årskurserna F-3. Vi har gjort en systematisk sökprocess i databaserna ERIC, SwePub och Uppsatser.se, följt av en kunskapsöversikt av de artiklar vi funnit vid de systematiska sökningarna i ovan angivna databaser. I resultatet redogör vi sedan för de faktorer, enligt artiklarna, som gynnar läsförståelsen genom högläsning. Dessa faktorer har vi valt att dela in i fem teman: lärarens roll, textval, arbetssätt, strukturerade samtal samt ordförråd och ordförståelse. Slutligen diskuteras kring att det är många olika faktorer som har en betydande roll för elevernas läsförståelse i samband med högläsningen i klassrummet. Det har noterats i vårt arbete att högläsningen vid många tillfällen inte var prioriterad i varken aktivitet eller tid. Det framkommer även i studien att ett stort engagemang och medvetenhet hos läraren i arbetet med högläsningsboken eller texten kan gynna elevernas läsförståelse och föra eleverna framåt i deras språkutveckling. Sist i forskningsöversikten beskrivs framtida forskning som kan vara aktuell att undersöka. Orsaker till att glappet har blivit större mellan de elever som presterar högt och lågt i läsförståelse är en aspekt som kan undersökas.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject högläsning
interaktion
F-3
läsförståelse
språkutveckling
textsamtal
Handle http://hdl.handle.net/2043/27706 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics