Högläsningens och textsamtalets betydelse för enspråkiga och flerspråkiga elevers språkutveckling

DSpace Repository

Högläsningens och textsamtalets betydelse för enspråkiga och flerspråkiga elevers språkutveckling

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Svefelt, Louise
dc.contributor.author Vestergren, Nathalie
dc.date.accessioned 2019-02-04T10:31:14Z
dc.date.available 2019-02-04T10:31:14Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/27707
dc.description Syftet med denna kunskapsöversikt är att studera forskning som berör högläsningens och textsamtalets påverkan på enspråkiga och flerspråkiga elevers språkutveckling i årskurs F–3. Kunskapsöversikten utgår från frågeställningen: Vilken betydelse har högläsning samt textsamtal för enspråkiga och flerspråkiga elevers språkutveckling? En systematisk sökningsmetod användes i eftersökningen av källor och utgångspunkten var kriterier gällande databaser, språk, sökord, publiceringsår, innehåll, ålder och publikationstyp. Sökprocessen skedde i databaserna ERIC, SwePub och Google Scholar samt vid genomsökning av källors referenslistor. Resultat presenteras utifrån fyra teman, vilka är: utveckling av ordförråd, tillgång till lässtrategier, utveckling av muntlig kommunikation samt lärares stöttning. Dessa teman utmärkte sig vid bearbetningen av utvalda källor och valdes eftersom de behandlar språkutveckling. Det framgår i forskningsresultatet att ordförråd byggs ut vid högläsning och textsamtal. Det framkommer även att skilda metoder ger olika effekter, särskilt för flerspråkiga elever. Forskningsresultatet belyser att elever får tillgång till lässtrategier vid högläsning och textsamtal, vilket innebär att de ges verktyg för att bearbeta och hantera texter. Dessutom utvecklas elevers muntliga kommunikation då de får tillgång till ett rikt språkligt inflöde och utflöde vid högläsnings- och textsamtalstillfällen. Slutligen demonstrerar resultatet lärares betydelse i form av stöttning. Genom urval av skönlitteratur, explicit undervisning och frågor stödjer lärare enspråkiga och flerspråkiga elevers språkutveckling rörande ordförråd, lässtrategier respektive muntlig kommunikation. Kunskapsöversikten avslutas med ett diskussionsavsnitt där det ingår en redogörelse av slutsatser, diskussion av resultat samt förslag på vidare forskning. en_US
dc.format.extent 33 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject enspråkighet en_US
dc.subject flerspråkighet en_US
dc.subject högläsning en_US
dc.subject språkutveckling en_US
dc.subject textsamtal en_US
dc.subject årskurs F-3 en_US
dc.title Högläsningens och textsamtalets betydelse för enspråkiga och flerspråkiga elevers språkutveckling en_US
dc.title.alternative The Importance of Read-Aloud and Text Talk for Language Development of Monolingual and Multilingual Students en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Godhe, Anna-Lena
dc.contributor.supervisor Bringéus, Eva
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program SAG Grundlärare
 Find Full text Files for download
Blocked

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics