Hur gynnar digitala verktyg de yngre elevernas skrivutveckling?

DSpace Repository

Hur gynnar digitala verktyg de yngre elevernas skrivutveckling?

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur gynnar digitala verktyg de yngre elevernas skrivutveckling?
Author Andersson, Ida ; Edinge, Jennie
Date 2019
Swedish abstract
I vår kunskapsöversikt undersöker vi hur de yngre elevernas skrivutveckling gynnas av digitala verktyg i skolan. Syftet är att med hjälp av forskning besvara frågan för kunskapsöversikten Hur gynnar digitala verktyg de yngre elevernas skrivutveckling. Som metod har vi använt oss av systematiska sökningar i flera olika databaser för att få fram ett vetenskapligt urval till vår kunskapsöversikt. Därefter har vi undersökt materialet för att få fram relevanta och vetenskapliga publikationer. Resultatet är att digitala verktyg kan främja skrivutvecklingen hos de yngre eleverna. I slutändan är det dock läraren som har en stor inverkan på hur elevernas skrivutveckling ter sig. Eleverna behöver en pedagog som vet hur den på bästa sätt undervisar på ett motiverande, intressant och ett varierande sätt för att utveckla ett lärande i samband med det digitala verktyget. En lärare behöver också ha en undervisning som är genomtänkt. Hur görs detta, varför görs detta och vad görs är de tre didaktiska frågorna att ha i åtanke för att vara en professionell och kompetent pedagog som främjar de yngre elevernas fortsatta lärande.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject digitala verktyg
grundskola/n
skrivutveckling
yngre elever
F-3
Handle http://hdl.handle.net/2043/27708 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics