Hur gynnar digitala verktyg de yngre elevernas skrivutveckling?

DSpace Repository

Hur gynnar digitala verktyg de yngre elevernas skrivutveckling?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Andersson, Ida
dc.contributor.author Edinge, Jennie
dc.date.accessioned 2019-02-04T10:34:55Z
dc.date.available 2019-02-04T10:34:55Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/27708
dc.description I vår kunskapsöversikt undersöker vi hur de yngre elevernas skrivutveckling gynnas av digitala verktyg i skolan. Syftet är att med hjälp av forskning besvara frågan för kunskapsöversikten Hur gynnar digitala verktyg de yngre elevernas skrivutveckling. Som metod har vi använt oss av systematiska sökningar i flera olika databaser för att få fram ett vetenskapligt urval till vår kunskapsöversikt. Därefter har vi undersökt materialet för att få fram relevanta och vetenskapliga publikationer. Resultatet är att digitala verktyg kan främja skrivutvecklingen hos de yngre eleverna. I slutändan är det dock läraren som har en stor inverkan på hur elevernas skrivutveckling ter sig. Eleverna behöver en pedagog som vet hur den på bästa sätt undervisar på ett motiverande, intressant och ett varierande sätt för att utveckla ett lärande i samband med det digitala verktyget. En lärare behöver också ha en undervisning som är genomtänkt. Hur görs detta, varför görs detta och vad görs är de tre didaktiska frågorna att ha i åtanke för att vara en professionell och kompetent pedagog som främjar de yngre elevernas fortsatta lärande. en_US
dc.format.extent 24 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject digitala verktyg en_US
dc.subject grundskola/n en_US
dc.subject skrivutveckling en_US
dc.subject yngre elever en_US
dc.subject F-3 en_US
dc.title Hur gynnar digitala verktyg de yngre elevernas skrivutveckling? en_US
dc.title.alternative How can digital tools support young students’ writing development? en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
dc.contributor.examiner Godhe, Anna-Lena
dc.contributor.supervisor Bringéus, Eva
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program SAG Grundlärare
 Find Full text Files for download
Blocked

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics