Vilken roll spelar motivation för elevernas läsutveckling i år 4–6?

DSpace Repository

Vilken roll spelar motivation för elevernas läsutveckling i år 4–6?

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vilken roll spelar motivation för elevernas läsutveckling i år 4–6?
Author Noaksson, Louise ; Wulff, Anna
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vad forskningen säger angående motivationens betydelse för läsutveckling. Vår frågeställning har varit: Vilken roll spelar motivation för elevers läsutveckling i årskurs 4–6? Metoden har varit systematisk sökning i databaserna ERIC, SwePub och Google Scholar. Information har hämtats och bearbetats till de resultat som följer. Resultatet av studien visar att motivationens betydelse för varje elev är relevant i deras läsutveckling. De teman som speglar frågeställningen och resultatets innehåll är: lärarens arbetssätt, elevernas drivkrafter, inre och yttre motivation, faktorer för läsutveckling samt förkunskaper. Resultatet följs upp av en diskussion som övergår till slutsatsen. Att aktivt arbeta med de teman som lyfts är viktigt i skolan för elever där även samarbetet mellan föräldrar och lärare anses vara betydelsefullt. Slutsatsen är att olika faktorer spelar roll för motivationen till läsutveckling för eleverna. Det är något som vi tar med oss i vårt arbete som framtida lärare.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject lässtrategier
läsutveckling
motivation
årskurs 4–6
Handle http://hdl.handle.net/2043/27709 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics