Kvinnor och makt: En kritisk diskursanalys och semiotisk analys av genusrepresentation i Veckans Affärer

DSpace Repository

Kvinnor och makt: En kritisk diskursanalys och semiotisk analys av genusrepresentation i Veckans Affärer

Details

Files for download
Icon
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kvinnor och makt: En kritisk diskursanalys och semiotisk analys av genusrepresentation i Veckans Affärer
Author Karsten, Rikke
Date 2018
English abstract
Abstract The aim of the research has been to investigate how women and men are represented in the industry magazine Veckans Affärer, and if there are any differences in gender representation, which ones. The study's focus has in the representation of both sexes during the period 2011and 2017. The question to be answered is: How are women and men depicted in the trade magazine Veckans Affärer between 2011 and 2017? Are there any differences and / or similarities in how women and men are presented on the cover of Veckans Affärer over time? Representation theory together with discourse analysis forms the basis for the visual analysis on which the study is based, along with gender related research in media and semiotics. It has been those elements that included the analysis of the 34 newspaper coverings that show that men and women over time are represented differently. Some covers, however, is not part of the used discourse, indicating that over time there has been a shift in how men and women are represented, where the differences between the gender portrayal in the media are becoming less obvious. Keywords: Gender, Representation, Discoure analysis, Media, Stereotype, Power
Swedish abstract
Syftet med forskningsstudien har varit att undersöka hur kvinnor och män representeras i branschtidningen Veckans Affärer och om det går att se några konkreta skillnader och i så fall vilka dessa är. Studiens fokus har tagit avstamp i hur representation av de båda könen skett över tid mellan 2011 till år 2017. Den frågeställning som varit målet att besvara är följande: Hur porträtteras kvinnor och män i branschtidningen Veckans Affärer mellan åren 2011 och 2017? Finns det skillnader och/eller likheter i hur kvinnor och män porträtteras på omslag för Veckans Affärer över tid?. Representationsteori tillsammans med diskursanalys utgör grunden för den visuella analys som studien baseras på tillsammans med genusrelaterad forskning inom media och semiotik. Det har varit de elementen som utgjort analysen av de 34 tidningsomslag som visar på att män och kvinnor över tid representeras olika. En del omslag ställer sig dock utanför den diskurs som används och visar på att det över tid sker ett skifte i hur män och kvinnor representeras, där skillnaderna mellan hur könen porträtteras i media blir allt färre. Sökord: Genus, Representation, Diskursanalys, Media, Stereotyper, Makt, Veckans Affärer
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Genus
Diskursnalys
Representation
Media
Stereotyper
Makt
Veckans Affärer
Gender
Discourse analysis
Stereotype
Power
Handle http://hdl.handle.net/2043/27716 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics