Framgångsfaktorer för ett hållbart arbetsliv för fastighetsmäklare

DSpace Repository

Framgångsfaktorer för ett hållbart arbetsliv för fastighetsmäklare

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Framgångsfaktorer för ett hållbart arbetsliv för fastighetsmäklare
Author Janlow, Caroline
Date 2019
English abstract
Abstract Title: Success factors for a sustainable working life for real estate agents. Level: C-level in Real Estate Science Author: Caroline Janlow Supervisor: Mikael Ottosson Date: 2019 - January Aim: The essay examines which factors contributes to real estate agents staying in their profession. Method: I have used both a qualitative and quantitative method consisting of a survey and an in-depth telephone interview. The result of this has since been analyzed with appropriate theories to arrive at a conclusion. Result & Conclusions: The factors we have found affecting real estate agents in Stockholm are most concerned about their economic situation based on income and the lack of balance between privacy and work. Suggestions for future research: Could be to find out how the situation looks in smaller towns in Stockholm and if the results are the same there as in Stockholm. Contribution of the thesis: The thesis has contributed to increase the understanding of what contributes to the real estate agents liking their job and staying in their profession. Also tips to the employers what to change to make reduce the turnover of staff and number of deregistrations. Key words: Real estate agents, Work satisfaction, Compensation model, Commission
Swedish abstract
Abstrakt Titel: Framgångsfaktorer för ett hållbart arbetsliv för fastighetsmäklare Nivå: C-uppsats i ämnet fastighetsvetenskap Författare: Caroline Janlow Handledare: Mikael Ottosson Datum: 2019 - januari Syfte: Uppsatsen undersöker vilka faktorer som har betydelse för att fastighetsmäklare stannar kvar i sitt yrke. Metod: Jag har använt både en kvalitativ och en kvantitativ metod bestående av en enkätundersökning samt en djupgående telefonintervju. Resultatet av detta har sedan analyserats med passande teorier för att komma fram till en slutsats. Resultat & slutsats: Flera olika faktorer påverkar fastighetsmäklarens trivsel i arbetslivet. De faktorer som jag kommit fram till påverkar fastighetsmäklarna i Stockholm mest är oro över sin ekonomiska situation baserat på inkomst samt bristen på balans mellan privatliv och arbete. Förslag till fortsatt forskning: Det kan vara intressant att se om denna problematik ser liknande ut i småstäder och om resultaten skiljer sig där jämfört med i Stockholm. Uppsatsens bidrag: Examensarbetet har bidragit till ökad förståelse för vad som påverkar fastighetsmäklares trivsel i yrket samt stanna i yrket. Även konkreta tips på vad arbetsgivare kan ändra för att minska personalomsättning och antalet avregistreringar. Nyckelord: Fastighetsmäklare, Arbetstrivsel, Lönemodell, provision,
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject fastighetsmäklare
arbetstrivsel
lönemodell
provision
real estate agents
work satisfaction
compensation model
commission
Handle http://hdl.handle.net/2043/27726 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics