Kooperativt lärande inom matematikundervisning

DSpace Repository

Kooperativt lärande inom matematikundervisning

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kooperativt lärande inom matematikundervisning
Author Nesling, Kristofer ; Hermansson, Anna
Date 2019
Swedish abstract
I denna kunskapsöversikt har vi sammanställt forskning som belyser både positiva och negativa aspekter med kooperativt lärande inom matematikämnet. Vi har bland annat lyft fram studier som visar hur arbetsformen påverkar elevers akademiska förmåga samt deras motivation, kommunikation och inställning. Metoden som använts är artikelsökning i databaserna ERIC, Libsearch, ERC och Swepub med hjälp av ämnesrelevanta nyckelord. Resultaten av sökprocessen gav ett flertal artiklar med olika perspektiv på kooperativt lärande, de har kategoriserats i tre delar och redovisats separat. En del som behandlar elevers akademiska prestationer, en del som behandlar elevers inställning och förståelse samt en del där utmaningar med kooperativt lärande lyfts fram. Slutsatsen är att kooperativt lärande har visat sig ha en positiv inverkan på elevers resultat i matematik både vad gäller akademiska prestationer, ökad förståelse och sociala förmågor. De utmaningar vi identifierat som vanligast förekommande är elever som inte bidrar till grupparbetet, och att kooperativt lärande inledningsvis kan vara mer tidskrävande både för lärare och elever då det kräver en del förberedelser.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject bedömning
grupparbete
gymnasiet
kooperativt lärande
matematik
undervisning
prestation
Handle http://hdl.handle.net/2043/27762 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics