Eleverfarenheter av muntlig matematikundervisning

DSpace Repository

Eleverfarenheter av muntlig matematikundervisning

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Eleverfarenheter av muntlig matematikundervisning
Author Mihailescu, Roxana
Date 2019
Swedish abstract
I denna kunskapsöversikt används tidigare forskning för att belysa elevernas erfarenheter av muntlig matematikundervisning. Inledningen består av personliga erfarenheter av muntlig matematikundervisning. Syftet med kunskapsöversikten är att besvara min frågeställning. I metoden kan sökprocessen för de olika vetenskapliga artiklarna följas. I resultatet visas forskning som behandlar muntlig matematik- undervisning och elevernas erfarenheter. I slutsatsdelen visas slutsatsen och i diskussionsdelen beskrivs min åsikt om varför denna undervisning inte finns i verkligheten.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject classroom
communication
mathematics education
oral education
student perspective
Handle http://hdl.handle.net/2043/27764 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics