Tackla talrädsla - att förstå och stötta talrädda elever

DSpace Repository

Tackla talrädsla - att förstå och stötta talrädda elever

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tackla talrädsla - att förstå och stötta talrädda elever
Author Larsson, Ylva ; Pettersson, Michelle
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka och sammanställa vad tidigare forskning lyfter fram kring talrädsla i grundskolan - vad talrädsla beror på och hur lärare aktivt kan arbeta för att stötta talrädda elever. Frågeställningen besvaras genom en tematisk översikt, vilken baseras på lärares yrkeserfarenhet samt forskning. Resultatet presenterar hur talrädsla uppstår samt visar att gradvis uppbyggnad av muntliga presentationer och dramaövningar är fördelaktigt i arbetet med talrädda elever, men även att många elever kan komma över sin talrädsla med tiden i en trygg och tillåtande klassrumsmiljö. Läraren har således en avgörande roll i upprätthållandet av en betryggande miljö samt att erbjuda flera olika sätt att arbeta i utvecklandet av muntliga förmågor. Dessutom konstateras i denna kunskapsöversikt att det behövs mer forskning inom området och att Skolverket behöver förstå vikten av muntlighet i skolan och den utbredda problematiken med talrädsla.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Grundskola
Högstadieelever
Klassrumsklimat
Muntlig presentation
Muntlighet
Svenska
Svenskämnet
talrädsla
Handle http://hdl.handle.net/2043/27766 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics