Prosodi och avancerad läsförståelse - ett samspel

DSpace Repository

Prosodi och avancerad läsförståelse - ett samspel

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Prosodi och avancerad läsförståelse - ett samspel
Author Rosenlind, Johanna
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med denna kunskapsöversikt är att bidra med ökad kunskap kring samspelet mellan prosodi och läsförståelse, samt kartlägga om det går att motivera ett fokus på prosodisk och uttrycksfull läsning i gymnasieskolans svenskämne. En systematisk översikt av ämnesområdet ledde fram till att åtta artiklar valdes ut och presenteras i översikten. Materialet visar att det finns evidens för att prosodi och läsförståelse samspelar, och att även äldre läsare på en avancerad nivå delvis använder en inre prosodisk representation för att skapa mening i text vid läsning. Vidare att läsning med prosodiskt uttryck - s.k. uttrycksfull läsning - används speciellt för att ge struktur åt text med hjälp av tonhöjd, varaktighet och pausering. I diskussionen görs ett försök att belysa resultaten ur ett svenskämnesdidaktiskt perspektiv, samt lyfts frågan om vilket motstånd lärare kan tänkas stöta på när de vill introducera prosodi som en del av läsning på gymnasienivå.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject prosodi
läsförståelse
uttrycksfull läsning
svenskämnet
gymnasieelever
Handle http://hdl.handle.net/2043/27767 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics