Etik och värdegrundsarbete i ämnet religionskunskap för grundskolans årskurs 7–9

DSpace Repository

Etik och värdegrundsarbete i ämnet religionskunskap för grundskolans årskurs 7–9

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Etik och värdegrundsarbete i ämnet religionskunskap för grundskolans årskurs 7–9
Author Ekelund Acolatse, Julia ; Ahlm, Emma
Date 2019
Swedish abstract
I detta arbete presenterar vi en sammanfattning av den forskning vi hittat angående hur man kan och har arbetet med etik och värdegrundsfrågor utifrån nuvarande och tidigare läroplaner i ämnet religion. Vi kommer ge exempel på hur man kan undervisa om etik och värdegrundsfrågor i skolan samt undersöker hur lärare ute på fältet väljer att undervisa om etik och värdegrundsfrågor inom religionsämnet. Vi ger även exempel på olika etikinriktningar samt redogör vad de olika inriktningarna innebär. Vi gör även en mindre utblick i Europa för att se hur religionsundervisningen kan skilja sig från det svenska sättet att undervisa. Dessutom kommer vi även presentera en bakgrund till tidigare arbete med värdegrunden och undervisning gällande etik från Läroplanerna Lpo 62 till Lgr11.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Etikdidaktik
religionsundervisning
skola och värdegrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/27774 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics