Everybody’s talkin’. Lönens roll i relationen mellan medarbetare och första linjens chefer i socialtjänsten

DSpace Repository

Everybody’s talkin’. Lönens roll i relationen mellan medarbetare och första linjens chefer i socialtjänsten

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Gustafsson, Emil
dc.date.accessioned 2019-02-07T14:07:55Z
dc.date.available 2019-02-07T14:07:55Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/27776
dc.description Syftet med studien var att undersöka lönens roll i förhållandet mellan medarbetare och första linjens chefer i socialtjänsten, samt hur första linjens chefer upplever sitt handlingsutrymme i lönerevisionsprocessen. Studien bygger på intervjuer med fem chefer vid kommuner i Skåne. Intervjuerna analyserades utifrån Goffmans teorier om dramaturgi samt Hochschild teorier om emotionellt arbete. Resultatet visar att det lönesättande samtalet i sig oftast är odramatiskt. Det är istället när medarbetarna börjar jämföra sina nya löner med varandra som det kan bli problem, då många upplever att de har blivit orättvist behandlade. Lönesättningen påverkar inte bara relationen till den enskilde medarbetaren utan den skickar signaler till hela gruppen. Första linjens chefer upplever ofta ett stort handlingsutrymme, men också att det finns en undervärdering av socionomyrket från politiskt håll, vilket gör att medarbetarna alltid kommer att vara underbetalda. Studiens resultat pekar på att det är svårt för cheferna att få medarbetarna att fokusera på sina egna löner istället för att jämföra sig med sina kollegor, samt att förklara lönerevisionsprocessen för medarbetarna på ett tydligt sätt. en_US
dc.description.abstract The aim of this study was to examine the role of salary in the relationship between coworkers and first-line managers within the social services, and how first-line managers look upon their scope of action during the pay review process. The study was based on five interviews with managers in municipalities in Scania. The analysis was based on Goffman’s theories of dramaturgy and Hochschild’s theories of emotion work. The result shows that the salary-setting meeting itself is usually undramatic. It’s instead when the coworkers start comparing their new salarys with each other that it can become problematic, as many people find that they have been treated unfairly. The salary-setting not only affects the relationship with the individual coworker, but it sends signals to the entire group. The first-line managers often experience a great scope of action, but also that there is an undervaluation of the social work from a political perspective, which means that coworkers will always be underpaid. The results of the study indicate that it is difficult for the managers to get the coworkers to focus on their own salary instead of comparing themselves with their colleagues, and to explain the pay review process to the coworkers in a clear way. en_US
dc.format.extent 44 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle sv-SE
dc.subject Chef en_US
dc.subject Goffman en_US
dc.subject Handlingsutrymme en_US
dc.subject Lön en_US
dc.subject Socialt arbete en_US
dc.subject Socialtjänsten en_US
dc.subject Socionom en_US
dc.title Everybody’s talkin’. Lönens roll i relationen mellan medarbetare och första linjens chefer i socialtjänsten en_US
dc.title.alternative Everybody’s talkin’. The role of salary in the relationship between coworkers and first-line managers within the social services en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Ryberg Welander, Lotti
dc.contributor.supervisor Zettervall, Charlotta
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Socionomutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics