En kritisk diskursanalys om hur nya religiösa rörelser framställs i läroböcker

DSpace Repository

En kritisk diskursanalys om hur nya religiösa rörelser framställs i läroböcker

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En kritisk diskursanalys om hur nya religiösa rörelser framställs i läroböcker
Author Johnsson, Maria
Date 2019
Swedish abstract
Detta är ett examensarbete på grundnivå om hur nya religiösa rörelser framställs i läroböcker från läroplanerna i grundskolan från 1962, 1980 samt 2011. Det problem jag ser, och som jag vill förmedla ny kunskap om, är att flera av de religionsböcker som används i högstadiet verkar ha ett ganska generaliserande sätt att beskriva nya religiösa rörelser, vilket skulle kunna skapa fördomar mot rörelserna. Syftet med undersökningen är att undersöka hur de nya religiösa rörelserna framställs, vilka eventuella skillnader det finns i läroböckerna från de olika läroplanerna och hur lite eller hur mycket plats de får i läroböckerna i förhållande till det övriga religionskunskapämnet. Undersökningen har genomförts med kritisk diskursanalys som metod och teori med hjälp av Faircloughs tredimensionella modell. Resultatet av undersökningen varierade beroende på vilken läroplan läroboken utgick från samt vilken ny religiös rörelse som framställdes. Resultatet visar att i de äldre läromedlen var de nya religiösa rörelserna inte skildrade alls eller att det var kristna nya religiösa rörelser som presenterades. Intressant nog fanns en gemensam nämnare i vissa läroböcker där en del rörelser framställdes på ungefär samma sätt, både i negativ samt positiv anda.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Faircloughs tredimensionella modell
Kritisk diskursanalys
Läromedelsanalys
Nya religiösa rörelser
Nyandliga rörelser
Religionsundervisning
Sekt
Handle http://hdl.handle.net/2043/27777 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics