Etnicitet och skolprestation

DSpace Repository

Etnicitet och skolprestation

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Etnicitet och skolprestation
Author Fransson, Alexander
Date 2019
Swedish abstract
Enligt skolverkets rapport (2016) har det visat sig att elever med utländsk bakgrund, både första och andra generationens immigranter, presterar sämre i skolan än de eleverna med svensk bakgrund. Denna kunskapsöversikt har som syfte att i skolan, främst i ämnet idrott och hälsa, kartlägga och problematisera hur elevernas etniska bakgrund påverkar deras skolprestation. Jag vill också ta reda på vilka de bakomliggande faktorerna är till varför elevers skolprestation påverkas beroende på vilken etnisk bakgrund eleven har. För att producera ett så bra resultat som möjligt har jag använt mig av litteratursökning från både nationella och internationell litteratur genom både böcker och vetenskapliga artiklar. Utifrån den litteratur jag funnit har jag valt ut och fokuserat på tre olika bakomliggande faktorer och dessa faktorers betydelse i det resultat som skolverket (2016) kom fram till, att elever med utländsk bakgrund, både första och andra generation, presterar sämre i skolan och står för den största delen av de elever som inte når gymnasiebehörighet. Arbetets olika rubriker är elevens identitet, lärarens kompetens, Segregation och det fria skolvalet. I slutsatsen diskuterar jag resultatet i förhållande till lärarnas profession och ger förslag på fortsatt forskning
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Achievement
Ethnicity
PE
etnicitet
idrott och hälsa
multikulturell
Physical education
prestation
performance
Handle http://hdl.handle.net/2043/27784 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics