Att stödja elever med matematiksvårigheter grundade i emotionella blockeringar

DSpace Repository

Att stödja elever med matematiksvårigheter grundade i emotionella blockeringar

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att stödja elever med matematiksvårigheter grundade i emotionella blockeringar
Author Käller Jens, Emmy
Date 2019
Swedish abstract
Det finns elever som uttrycker matematiksvårigheter som grundar sig i emotionella blockeringar, så kallat pseudo-dyskalkyli, och upplever starka oros- och ångestkänslor när de möte matematik. Enligt skollagen har läraren en skyldighet att stödja elever med svårigheter. Jag har i en kunskapsöversikt sett till vad forskning säger angående på vilka sätt kan läraren stödja elever med matematiksvårigheter grundade i emotionella blockeringar. Kunskapsöversikten utgår från ett flertal databassökningar och manuella sökningar. Forskningen visar att elever kan uppleva negativa känslor under matematikundervisningen och inför matematikämnet vilket försämrar deras prestationer. Det är viktigt att läraren stöttar dessa elever med strategier för att hjälpa dem att hantera sina känslor av oro och obehag, samt att tillåta eleverna att få uttrycka sina känslor. Eleven behöver även en lärandemiljö som minskar stress och ger tid till förståelse i lärandeprocessen. Det behöver även råda en balans i det didaktiska kontraktet mellan elev och lärares förväntningar i förhållande till stöd och prestationer.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject känslomässiga blockeringar
lärarstöd
matematiksvårighet
pseudo-dyskalkyli
Handle http://hdl.handle.net/2043/27786 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics